Ptaki
17 stycznia 2003 - 27 maja 2017

Ptaki
 • Puszczyk (Strix aluco aluco)
 • Bocian biały (Ciconia ciconia) -pisklę
 • Dudek (Upupa epops)
 • Gęś tybetańska (Anser indicus)
 • Ohar (Tadorna tadorna) -samica
 • Szlamnik (Limosa lapponica)
 • Dzięcioł zielony (Picus viridis)
 • Szlachar (Mergus serrator)
 • Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus)
 • Żuraw (Grus grus)
 • Kormoran (Phalacrocorax carbo)
 • Czajka (Vanellus vanellus)